Người phụ nữ u sầu vì trăn cưng bỏ ăn, đêm đêm nằm dài ôm chủ nhân ngủ, hàng xóm nghe xong nói 1 câu rợn cả người

Thú cưng là con trăn khổng lồ nhịn ăn cả tháng trời chỉ để dành bụng nuốt chủ nhân mà hàng đêm vẫn yêu thương cho nó ngủ cùng.